Ledige stillingar hjå bedriftene på 1724

Det er dessverre ingen utlyste jobbar i 1724-miljøet no, men ta gjerne kontakt med bedriftene direkte dersom du har skills du trur me kan få bruk for. Me likar å bli kjent med flinke folk!Tidlegare utlyste stillingar

Prosjektleiar (100%)

Denne stillinga vart utlyst i oktober 2013.

Foto- og videojournalist (60%)

Denne stillinga vart utlyst i august 2013.

Prosjektmedarbeidar (60%)

Denne stillinga vart utlyst i august 2013.

Dagleg leiar (100%)

Denne stillinga vart utlyst i juli 2013.

Webdesigner (100%)

Denne stillinga vart utlyst i mai 2013.

Økonomirådgjevar

Denne stillinga vart utlyst i mai 2013.

Rekneskapstrainee (100%)

Denne stillinga vart utlyst i mai 2013.

Åtgaumsarbeidar (100%)

Kosa Seg AS er på jakt etter åtgaumsarbediar i 100% stilling. Åtgaumsarbeidaren har hovudansvaret for utarbeiding og gjennomføring av marknadsplaner for Kosa Seg og arrangementa dei leverer gjennom året, m.a. Vinjerock og Jørn Hilme-stemnet.
Søknadsfrist: 15. desember 2013.

Økonomimedarbeidar (60%)

Felagane AS er på jakt etter økonomimedarbeidar i 60% stilling. Økonomimedarbeidaren skal jobbe med rekneksap, bokføring, lønskøyring o.l. for selskapa som Felagane AS eig.
Søknadsfrist: 15. desember 2013.